Facade

Facade

Gøre klar

Belægninger, alger og skimmel behandles med DYRUP Tag og Murrens (virketid 1-5 dage). Muren børstes af. Salpeterudslag kan på nyere murværk børstes af med en stiv kost. Rens eventuelt løstsiddende maling, løst puds og lignende løst materiale af. Til det kan du bruge en spartel eller højtryksrenser. Er pudslaget meget nedbrudt, bør du overveje en total afrensning (sandblæsning). Derefter vaskes af med DYRUP Grundrens, uanset om muren er rå puds, rå beton, letbeton eller mursten, tidligere malet eller tidligere kalket.

Afvaskning med kost eller børste kan suppleres med vandspuling fra haveslange eller højtryksrenser. Spul efter med rent vand. Eventuelle reparationer af dårligt murværk, revner og udkradsede fuger foretages med cementbaseret spartelmasse, dybe skader med cementmørtel. Er fugemassen ved vinduer og døre indtørret eller revnet, bør den udskiftes. Efter grunding kan du påføre ny fugemasse med fugepistol inden slutmaling.

Grunde

Tidligere malede overflader grundes med 1 gang slutmaling fortyndet med 10% vand.
På ubehandlede og sugende overflader (puds, beton, letbeton, mursten) bruges DYRUP Puds Grunder.

Male

Facaden skal være absolut tør inden slutbehandling, og ny puds skal være hvidtør. Hvilken type slutmaling, du skal vælge, afhænger af underlagets karakter. Til gengæld er der ingen begrænsning på farverne! Dyrups facademalinger er alle vejrbestandige, hæmmer begroninger og tillader overfladen at ånde.