Metal

Metal

Rør, radiatorer og andre installationer af metal har også brug for regelmæssig vedligeholdelse og måske et nyt inspirerende farvevalg.

Gøre klar

Metalflader klargøres forskelligt alt efter hvilken type metal, der er tale om, og om metallet har været malet før. Ubehandlet zink og aluminium samt galvaniseret jern vaskeslibes med fortyndet DYRUP Grundrens tilsat 5% ammoniak, til vand ikke perler på overfladen. Skyl med rent vand.
Tidligere malede og fabriksgrundede metalflader, kobber og messing vaskes med DYRUP Grundrens. Løstsiddende maling fjernes derefter med skrabejern, og emnet slibes.

Grunde

Ubehandlet jern og stål samt blotlagte områder af tidligere behandlet metalflade grundes med DYRUP Rust Grunder (2 gange, hvis emnet skal anvendes udendørs eller i fugtige rum). Eventuelle ujævnheder spartles derefter med spartelmasse (Urethan) inden slutmaling. Metal, der kan ruste eller har rustskjolder, skal grundes med DYRUP Rust Grunder. Ubehandlet aluminium, zink samt galvaniseret jern grundes med DYRUP Hæfte
Grunder. Messing og kobber grundes med DYRUP Spærre Grunder.

Male

Klargjorte metaloverflader males til sidst 2 gange med DYRUP Dekstrem Træ & Metal.

Desuden findes der særlige løsninger til emner, der udsættes for stærk varme – som f.eks. Mistral Pejsemaling til brændeovne. Spørg hos din farvehandler.